Kdaj mora organizacija pripoznati obveznost

Mnoge organizacije zelo poenostavijo pravilo pripoznanja obveznosti na trenutek prejema računa ali drugega podobnega dokumenta. Odbor za mednarodne standarde računovodskega poročanja je leta 2018 spremenil okvir teh standardov in določil, da mora organizacija pripoznati obveznosti do virov sredstev takrat, ko ima dolžnost poravnave in se temu ne more izogniti. Pogojne obveznosti so tudi obveznosti, a zanje veljajo ločena pravila pripoznanja.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 28. 06. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS