Medletno računovodsko poročilo in računovodski izkazi, sestavljeni med letom

Organizacije računovodsko poročilo sestavijo najmanj enkrat letno. Lahko pa se odločijo, da bodo to počele pogosteje. Takrat gre za poročanje znotraj poslovnega leta. SRS vsebujejo nekatere določbe o medletnem poročanju, pri katerih se v praksi pogosto pojavljajo vprašanja o obsegu takega poročanja, primerjalnih podatkih in drugem. Pomembno pa je, da računovodja pozna razliko med medletnim poročanjem in sestavljanjem računovodskih izkazov znotraj poslovnega leta.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 28. 06. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS