Usklajevanje terjatev in obveznosti pri določenih in drugih uporabnikih

Pred sestavitvijo računovodskih izkazov morajo organizacije v javnem sektorju stanje terjatev in obveznosti uskladiti z nasprotnimi strankami prek izpisa odprtih postavk. Pri neusklajenih stanjih mora vsaka stran najprej preveriti, kdaj je nastal premoženjskopravni zahtevek do nasprotne stranke. Takrat namreč, skladno z računovodskimi pravili, nastane terjatev ene stranke in obveznost druge. Neusklajenih stanj ni dovoljeno popravljati s knjiženjem v zunajbilančno evidenco.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 01. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS