Knjiženje nabave in porabe zalog blaga v javnem sektorju

Pri svoji dejavnosti se uporabniki v javnem sektorju pogosto srečajo tudi s prodajo blaga. Zato morajo vedeti, kdaj gre za blago, ki se skladišči v zalogi, in pravilno izračunati njegovo vrednost. Pri tem morajo upoštevati stroške, ki so povezani z nabavo blaga. Ustrezno pa morajo knjižiti tudi porabo blaga zaradi prodaje in enkrat letno popisati vrednost blaga, ki ga izkazujejo v zalogi.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 27. 04. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS