Računovodenje in davčna obravnava državnih pomoči za leto 2021 pri zasebnikih

Bliža se čas zaključevanja poslovnega leta in čas za sestavitev letnega poročila in davčnega obračuna za zasebnike. Tudi za leto 2021 bo v pripravo sodil pregled pripoznanih prihodkov od prejetih pomoči po interventnih zakonih zaradi posebne epidemiološke situacije. Obenem pa bodo zasebniki morali preveriti, ali morajo katero od pomoči iz leta 2020 ali 2021 vrniti.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 24. 11. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS