Namen uporabe nepremičnine v povezavi z odbitkom DDV

Glede vsebinskih pogojev za uveljavitev odbitka DDV je v preteklosti med davčnim organom in zavezanci pogosto prišlo do spora. V skladu s temi pogoji morata biti nabavljena blago in storitev namenjena obdavčljivi dejavnosti. Pri zavrnitvi pravice do odbitka DDV je bil glavni očitek davčnega organa pomanjkanje dokazil o namenu uporabe blaga. Táko prakso je prekinilo vrhovno sodišče. Iz nekaj njegovih sodb namreč izhaja, da lahko že samo položaj, v katerem oseba ob nabavi deluje (status), določi obstoj pravice do odbitka DDV.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 30. 09. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS