Nakup dejavnosti

V računovodskih standardih bodo računovodje težko našli računovodsko obravnavo nakupa dejavnosti. Pa ne zato, ker je ni, ampak ker se nahaja pod besedno zvezo poslovna kombinacija. To je treba razumeti v širšem smislu: kot nakup lastniškega deleža v drugi organizaciji in s tem pridobitev obvladovanja ter tudi kot nakup dela organizacije. Kot nakup dela organizacije pa se štejejo tudi poslovni dogodki, kjer organizacija v ločenih pravnih poslih pridobi osnovna sredstva in prevzame zaloge in zaposlene.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 04. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS