Tožba – rezervacija ali pogojna obveznost?

Problematika rezervacij je posebnost slovenskih organizacij, a bolj zaradi davčnega priznavanja stroškov, povezanega z njihovim oblikovanjem, kot zaradi računovodske obravnave. Ta je jasna: če je bolj kot ne gotovo, da bo nastali dogodek povzročil odliv gospodarskih koristi v prihodnosti (običajno gre za plačilo), organizacija v breme stroškov oblikuje rezervacijo. S tem poslovni izid obremeni takrat, ko je dogodek nastal. V nasprotnem primeru ne pripozna rezervacije, ampak pogojno, zunajbilančno obveznost.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 04. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS