Razvrščanje in merjenje kriptovalut po SRS

Tematika je bila vroča že pred leti. SRS pred koncem leta 2018 niso določali računovodske obravnave kriptovalut, zato se je stroka ozirala po rešitvah v tujini. Po SRS so kriptovalute finančna naložba, ki jo organizacija meri po nabavni vrednosti ali po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo po MSRP, pri razvrščanju kriptovalut še vedno uporabljajo splošna pravila iz okvira MSRP.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 04. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS