Nekaj primerov knjiženj upravljanja stvarnega premoženja v javnem sektorju

Del ravnanja s stvarnim premoženjem, katerega lastniki so država in občine, je tudi upravljanje. Upravljanje je lahko v rokah drugih pravnih oseb javnega prava, ki s prevzemom stvarnega premoženja lahko postanejo lastniki ali pa imajo sredstva v upravljanju. Posledično taka ureditev vpliva na obravnavanje prihodkov od prodaje tega premoženja, od dajanja v najem, od prejemanja odškodnin in od izvajanja investicij ter vzdrževanja.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 10. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS