Spremembe najemnih pogodb pri najemnikih

Najemniki se v poslovnem letu 2019 osredotočajo predvsem na začetno pripoznanje najemov. V času trajanja najemne pogodbe pa se bodo pogosto srečevali s spremembami najema. Računovodski standardi natančno opredeljujejo, kateri poslovni dogodki pomenijo spremembo najema. Če bodo izpolnjeni pogoji, jo bo najemnik obračunal kot ločen najem ali kot spremembo osnovne najemne pogodbe, ki zahteva ponoven preračun obveznosti iz najema.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 09. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS