Poročanje za statistiko finančnih računov za občine

Občine sodijo v sektor S.13 in so zavezane k poročanju za statistiko finančnih računov. To storijo, kadar njihova bilančna vsota ob koncu koledarskega leta znaša 8 milijonov evrov ali več. Med drugim poročajo o stanju finančnih sredstev in obveznosti na finančnih računih, o transakcijah in o vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih. Podatki statistike finančnih računov se za namen kontrole in analize povezujejo z drugimi poročili, denimo premoženjsko bilanco.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS