Izredni odpis opredmetenih osnovnih sredstev pri uporabnikih v javnem sektorju

Uporabniki v javnem sektorju morajo pri izrednem odpisu opredmetenih osnovnih sredstev paziti na dve posebnosti. Prva je, da določeni uporabniki, ki imajo sredstva v upravljanju, prodajo opredmetena osnovna sredstva v tujem ali svojem imenu za tuj račun in na tak način obravnavajo tudi kupnino. Druga pa je način zmanjševanja knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izrednega odpisa, ki je lahko v breme odhodkov ali v breme vira.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 09. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS