Tveganja in notranje kontrole v javnih vrtcih

Vrtec mesečno izdaja račune za oskrbo otrok, ki jih plačajo starši, občine in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri evidentiranju, obračunu in knjiženju je nujna vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol. Nekatera tveganja, ki so jim vrtci izpostavljeni, so velika količina podatkov, neustrezno ravnanje z osebnimi podatki in neskladnosti s predpisi. Temu velja posebno pozornost nameniti zlasti ob vpisu otrok v vrtec in ob začetku šolskega leta.

Mag. Jana Trbižan
Datum objave: 31. 07. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS