Dobre prakse pri upravljanju informacijske varnosti

Varovanje informacij postaja glavni dejavnik tveganja za ogrozitev poslovne sposobnosti in ugleda v informacijsko intenzivnih organizacijah. Med te spadajo tudi finančne organizacije, ki so še posebno strogo regulirane in nadzorovane ter zavezane k sistematičnemu obvladovanju tveganj. Učinkovito upravljanje informacijske varnosti mora temeljiti zlasti na procesih sistematične krepitve varovanja in ozaveščanja zaposlenih o morebitnih tveganjih socialnega inženiringa.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS