Zmanjšanje obveznosti za DDV ob naročnikovem neplačilu

Ob zmanjšanju prvotno dogovorjene vrednosti plačila se obveznost za DDV zmanjša za neplačani del. Zmanjšanje zaradi preklica, vračila ali znižanja cene je treba razlikovati od zmanjšanja zaradi naročnikovega neplačila. Pri naročnikovem neplačilu je treba predpise o DDV razlagati tako, da davčna uprava iz naslova DDV ne more prejeti zneska, ki je večji od tistega, ki ga je prejel zavezanec. Če negotovosti glede neplačila ni, omejevanje zmanjševanja davčne osnove ni dopustno. Zavezanec mora v primeru neplačila dokazati, da neplačana terjatev obstaja.

Dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 31. 07. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS