Letni popis sredstev in obveznosti

Konec leta je čas, ko večina organizacij popisuje sredstva in obveznosti. Pravilno izkazana vrednost bilančnih postavk je ključna za resničen in pošten prikaz finančnega položaja organizacije pa tudi za pravilen obračun davčnih obveznosti, ki so predvsem povezane v ugotovljenim popisnim primanjkljajem.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 10. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS