Računovodske ocene in njihove spremembe

Organizacija nekaterih postavk v računovodskih izkazih ne more natančno izmeriti. Zneski, ki jih izkazuje v bilancah, so namreč približek njihove vrednosti in pomenijo oceno, ki je rezultat najboljšega poznavanja dejstev in okoliščin. Organizacija zato vsaj enkrat letno preveri, ali so računovodske ocene ustrezne. Po potrebi jih prilagodi glede na nova znana dejstva in okoliščine tako, da izkazano stanje sredstev in obveznosti izkazuje resnično in pošteno sliko njenega finančnega položaja.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 10. 2017 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS