Poslovanje tujih podjetij v Sloveniji

Tuji davčni zavezanci, ki trajno opravljajo dejavnost in zaposlujejo v Sloveniji, niso nujno tudi vpisani v Poslovni register Slovenije in posledično tudi niso zavezanci za obvezno revizijo ter javno objavo letnih računovodskih izkazov. Vendar so nerezidenti kljub temu zavezani k upoštevanju slovenske davčne zakonodaje. Pravočasno morajo prijaviti tudi svojo stalno poslovno enoto v davčni register. Pri zaposlovanju morajo upoštevati slovenske delovnopravne predpise, od oktobra 2017 pa tudi novosti pri prijavi v zavarovanje zaposlenih.

Mateja Babič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 10. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS