Merjenje finančnih naložb

Organizacija meri finančne naložbe po modelu odplačne, poštene ali nabavne vrednosti. Razvrstitev v eno od štirih skupin, ki jih določa SRS 3 – Finančne naložbe, pa določa način njihovega merjenja in vrednotenja, vključno s slabitvijo, če se pojavijo dejavniki, ki nakazujejo, da je finančna naložba oslabljena.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 03. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS