Odpravljanje med popisom ugotovljenih razlik

Primerjava popisa ugotovljenega stanja s knjigovodskimi podatki nam pokaže, ali so vrednosti realne. Z njo ugotavljamo tudi morebitne razlike – primanjkljaje oziroma presežke. Razlike moramo odpraviti z ustreznimi knjižbami v poslovnih knjigah in s tem zagotoviti, da so naša knjižna stanja podlaga za kakovostne računovodske informacije. Seveda pa je s primanjkljaji in presežki povezan tudi obračun davkov.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 31. 10. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS