Uporaba kontnih načrtov za določene uporabnike

Določeni uporabniki uporabljajo za izkazovanje prihodkov in odhodkov dva kontna načrta. Kontni načrt skupin kontov 46 in 76 iz enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava je zanje razdelan podobno kot za druge pravne osebe – po naravnih vrstah stroškov, kontni načrt ostalih kontov razredov 4 in 7 ter razreda 5 pa po vrstah izdatkov in prejemkov, ki pritekajo in odtekajo iz javnih blagajn, uporabljajo pa ga predvsem drugi uporabniki. Določeni uporabniki morajo zato za izkazovanje posameznih vrst stroškov, prihodkov in drugih postavk poiskati medsebojno primerljive konte iz obeh kontnih načrtov.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS