Poslovni najemi

Najemi se opredelijo kot poslovni, če se pomembni tveganja in koristi, povezani z lastništvom v najem danih sredstev, ne prenesejo na najemnika. Računovodsko in davčno obravnavanje poslovnih najemov je odvisno od pogodbenikov in pogodbenega predmeta.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS