Računovodenje zalog nedokončanih proizvodnje in storitev ter proizvodov

Zaloge nedokončanih proizvodnje in storitev ter proizvodov spadajo med kratkoročna sredstva in so v enotnem kontnem načrtu uvrščene v razred 6. Nedokončana proizvodnja so nastajajoči proizvodi, ki so še na proizvajalnih mestih in jih ni mogoče uskladiščiti, proizvodi pa so opredmeteni poslovni učinki. Podjetja pred uveljavitvijo SRS pri vrednotenju teh zalog niso smela preseči tržne vrednosti zalog, zadnjih 20 let pa sama izbirajo metodo vrednotenja in jo lahko presežejo.

Dr. Stanko Koželj
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS