Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Kako letno poročilo sestavijo društva

Vodenje poslovnih knjig in sestavitev letnega poročila morata biti v skladu s SRS 33. Letno poročilo društvo pripravi na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga v poslovnih knjigah (za računovodske izkaze in njihova pojasnila) in drugih spremljajočih evidencah (za poročilo o poslovanju). Sestavi ga za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2012 in pri tem upošteva opredelitev vodenja poslovnih knjig, ki jih določa SRS za društva.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 01. 2013 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS