Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije ter pravne osebe zasebnega prava morajo tudi po koncu poslovnega leta 2012 zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za letno poročilo, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb, revidirati računovodske izkaze, če je predpisano, in še kaj. Najpomembnejše pa je, da pravilno in pravočasno poročajo institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS