Letno poročilo in davčni obračun socialnih podjetij

Tudi socialna podjetja morajo oddati letno poročilo za leto 2012 in pri tem upoštevati razlike v obravnavanju računovodskih kategorij glede na različne pravnoorganizacijske oblike socialnih podjetij. Računovodenje v socialnih podjetjih ureja SRS 40, ki pa se pri konkretnih rešitvah opira na pravnoorganizacijsko obliko socialnih podjetij, kar pomeni, da lahko socialna podjetja nekatere poslovne dogodke knjižijo različno in torej sestavljajo različne računovodske izkaze.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS