Neznansek zmaj? V pravljicah je vse mogoče ...

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Zaslužni profesor dr. Ivan turk in njegovih 80 let

Človek sreča v življenju različne ljudi. Nekateri so povprečni po načinu življenja, naravnih darovih, pridnosti in tako naprej, drugi pa izstopajo iz povprečja in so uspešni, česarkoli se lotijo. Med takimi, ki jim je mati narava dala veliko darov in so jih s svojo pridnostjo optimalno izrabili, je tudi prof. dr. Ivan Turk. Uveljavljen je na več znanstvenih in strokovnih področjih, tudi takih, za katera bi lahko rekli, da ne gredo skupaj. V mislih imam glasbo in druge umetnosti ter računovodstvo oziroma poslovne znanosti v širšem pomenu. Z obojimi se je dr. Turk ukvarjal in dosegal vidne rezultate. Računovodstvo je, nasprotno od umetnosti, predvsem glasbe, zlasti za nepoznavalce znano kot suhoparno, nezanimivo. Zato bi ga praviloma lahko proučevali in se z njim ukvarjali le ljudje, ki so predvsem praktični in za umetnost nimajo smisla. Da to ne drži, dokazuje življenjska pot dr. Turka. Njegova vsestranskost je razlog, da je ovrednotenje njegovega dela za posameznika skoraj nemogoče, saj je s svojim proučevanjem "zašel" na toliko različnih področij, da jih specialist le za eno ali dve izmed njih nikakor ne more oceniti. Razpon Turkovih del samo na poslovnoekonomskem področju, ki sega najmanj od računovodstva prek financ in revidiranja do informacijskih sistemov in ekonomike poslovanja, je tolikšen, da bi za predstavitev njegovega dela potrebovali tim strokovnjakov. Prepričana sem, da je v Sloveniji težko najti znanstvenika, ki kot dr. Turk s svojimi deli neposredno dnevno služi toliko različnim uporabnikom (zaposlenim v podjetjih, javnem sektorju, bankah, zavarovalnicah in drugod).

IKS 06/2010


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS