Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti v javnem sektorju

Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko del presežka prihodkov nad odhodki uporabijo za izplačilo dela plače za delovno uspešnost. Za izračun presežka prihodkov po dejavnostih morajo ustrezno knjižiti prihodke in stroške, ki se nanašajo na posamezno dejavnost. Pred izplačilom dela plače za delovno uspešnost pa je treba tudi pravilno ugotoviti obseg sredstev, ki se lahko razdelijo med uslužbence.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 27. 01. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS