Tema: OBRAČUN DDPO

Osnova za davek in obveznost v obračunu DDPO za leto 2020

Zavezanci od davčne osnove obračunajo davek od dohodkov pravnih oseb po stopnji 19 %. Od leta 2020 bo pri vseh ta davčna osnova pozitivna, razen če bodo imeli tekočo davčno izgubo. Za nekatere zavezance velja posebna davčna stopnja 0 %. Tudi pri normirancih se uporablja stopnja 19 % od davčne osnove, le da je ta izračunana upoštevajoč normirane odhodke.

dr. Mateja Drobež Tomšič, Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 01. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS