Tema: OBRAČUN DDPO

Davčni obračun pravnih oseb za leto 2020

Za davčno obdobje 2020, ki je enako koledarskemu letu, morajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb davčni obračun oddati najkasneje do 31. marca 2021. Obrazec za davčni obračun se ni izdatno spremenil. Z letom 2020 se začenjajo uporabljati omejitev pri uveljavljanju davčnih olajšav in neporabljene davčne izgube iz preteklih let. Sprememba je še pri donacijah po interventni zakonodaji. Posebne davčne obravnave glede drugih interventnih ukrepov ni.

dr. Mateja Drobež Tomšič, Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 01. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS