Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila za leto 2020

Določeni in drugi uporabniki svoje poslovanje v obračunskem letu povzamejo z letnim poročilom, ki zajema poslovno in računovodsko poročilo. Predložijo ga pristojnim zunanjim institucijam in v potrditev tudi notranjim organom. Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. V računovodsko poročilo uporabniki vključijo računovodske izkaze in pojasnila k njim. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 11. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS