Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor

SRS 2016 so poenotili obliko računovodskih izkazov organizacij zasebnega sektorja. Različno je le še izkazovanje postavk kapitala in poslovnega izida. Poenotenje izkazov je omogočilo tudi lažje zbiranje podatkov iz letnih poročil za statistiko in javno objavo. Podatki za davčne in druge namene so se enotno oddajali že doslej. Roki za oddajo poročil in obračunov ostajajo nespremenjeni.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS