Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letno poročilo gospodarskih družb

Družbe o svojem poslovanju poročajo predvsem z letnim poročilom. Letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila, mora zato zagotavljati bistvene, zanesljive in primerljive podatke in informacije o poslovanju. Pri sestavitvi letnega poročila za leto 2016 je treba prvič upoštevati spremenjene določbe Zakona o gospodarskih družbah.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS