Olajšava za investiranje pri pravnih osebah in zasebnikih

Zavezanci lahko z davčnimi olajšavami zmanjšujejo davčno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb oziroma zasebnikov. To ne velja za družbe in podjetnike, ki davčno osnovo ugotavljajo z normiranimi odhodki. Zavezanec lahko osnovo zmanjša z olajšavami za investiranje v nekatero opremo in neopredmetena sredstva, in sicer v velikosti 40 % investiranega zneska.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 29. 12. 2016 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS