Tema: KONSOLIDACIJA V PRAKSI

Kdaj organizaciji ni treba pripraviti konsolidiranih računovodskih izkazov

Organizacije, ki se prvič srečajo z nakupom odvisne družbe, se nemalokrat soočijo z vprašanjem, ali morajo v vsakem primeru pripraviti konsolidirane računovodske izkaze in ali imajo dovolj potrebnega znanja s tega področja. Konsolidiranje namreč zahteva posebna znanja, ki presegajo osnovno razumevanje računovodstva, zato mora organizacija za ta namen zagotoviti zadostne vire.

mag. Simona Korošec Lavrič
Datum objave: 26. 06. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS