Kdaj gre za neopredmetena sredstva in kdaj za dolgoročne aktivne časovne razmejitve?

Čeprav organizacija neopredmetena sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazuje na istoimenskih kontih skupine enotnega kontnega načrta, se postavki med seboj razlikujeta. Neopredmetena sredstva so tista, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve pa organizacija oblikuje pri vnaprejšnjem plačilu storitev. Ali lahko organizacija, če pogoji za pripoznanje neopredmetenih sredstev niso izpolnjeni, stroške odloži med aktivne časovne razmejitve?

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 26. 06. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS