Kako lahko organizacija uporabi pridržek lastninske pravice

Pridržek lastninske pravice je eden od bolj učinkovitih načinov, s katerimi lahko organizacije zavarujejo svoje terjatve. Gre za posebno pogodbeno klavzulo v okviru sklenjene prodajne pogodbe. Z njo si prodajalec pridrži lastninsko pravico na prodani stvari, dokler mu kupec ne plača celotne kupnine. Kupec pa stvar dobi neposredno v posest in rabo, še preden uradno postane njen lastnik.

Sabina Makše, dipl. prav.
Datum objave: 26. 06. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS