Določanje obrestne mere po neodvisnem tržnem načelu

Ob tem, da Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb vsebuje kar nekaj določb v zvezi z omejevanjem davčno priznanih obresti od povezanih oseb, urejajo davčno priznavanje stroškov obresti in višino obrestne mere med povezanimi osebami tudi smernice OECD za določanje transfernih cen. Določanje višine obrestne mere med povezanimi osebami znotraj mednarodnega podjetja je zelo pomembna naloga, ki mora slediti neodvisnemu tržnemu načelu.

Danuška Bobek - Gospodarič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 06. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS