Kdaj je zavarovanje poklicne odgovornosti boniteta

Delodajalec mora za zavarovanje poklicne odgovornosti, ki jo ima zaposleni, obračunati boniteto. Tudi plačilo zavarovalne premije za zavarovanje osebne odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta brez zahtevka za povračilo je za člane boniteta. A zaplete se pri ugotavljanju velikosti bonitete pri korporativnih zavarovanjih, ki so vedno pogostejša. Po razlagi davčnega organa je možno to ugotoviti na dva načina.

Ali je ob smrti fizične osebe treba plačati dohodnino?

Ob smrti bližnje osebe se običajno odprejo tudi davčna vprašanja glede obdavčitve dohodkov, ki ji do smrti še niso bili izplačani, a ji pripadajo. Ali je treba dohodek izplačati in komu, kako mora biti obdavčen in kako poročati ob izplačilu, so najpogostejša vprašanja, ki so obravnavana v tem sestavku.

Obračunavanje DDV pri storitvah s področja kulture

DDV so oproščene kulturne storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga, ki jih opravljajo javni zavodi in druge od države priznane kulturne institucije. Od teh je treba ločiti storitve izvajalskih umetnikov, ki so predmet DDV po nižji stopnji. Vstopnine za kulturne prireditve pa so lahko DDV oproščene ali obdavčene, kar je odvisno od vrste prireditve in izvajalca.

Spremembe pri poročanju za Intrastat v letu 2023 in razlike v primerjavi s poročanjem za DDV

O dobavah blaga v druge države članice in o pridobitvah iz teh držav morajo davčni zavezanci poročati za Intrastat. K temu so zavezani, ko presežejo statistični prag za odpreme oziroma prejeme blaga znotraj EU. Oba statistična praga sta se v letu 2023 zvišala. O premikih blaga znotraj EU morajo davčni zavezanci poročati tudi za namene DDV. Vendar pa poročanje o isti transakciji za DDV in za Intrastat ni vedno identično.

Prometi nepremičnin, ki niso obdavčeni z DPN in DDV

V sistemu DDV so nekateri prometi nepremičnin oproščeni DDV ali sploh niso predmet obdavčitve. Gre predvsem za stare nepremičnine in nestavbna zemljišča. Če se od prometa ne obračuna DDV, se praviloma obračuna davek na promet nepremičnin. A tudi zakon, ki ureja davek na promet nepremičnin, nekatere prenose nepremičnin obravnava kot neobdavčene.

DDV pri prodaji rabljenega blaga po delih

Rabljeno blago se lahko proda različnim kupcem. Nekateri ga kupijo in uporabljajo naprej, lahko se proda kot odpad ali pa tudi za rezervne dele. Pri prodaji rabljenega blaga morajo zavezanci obračunati DDV. Ob izpolnjevanju določenih pogojev pa lahko davčno osnovo za obračun DDV določijo po posebni ureditvi za rabljeno blago.

Kdaj delavcu pripada nadomestilo plače za praznik

Delavcu pripada nadomestilo plače za praznik, ki je dela prost dan, če bi na ta dan moral delati, pa ne, ker na praznike ne dela. Če je praznik med delavčevo bolniško odsotnostjo, mu pripada bolniško nadomestilo. Nadomestilo plače za praznik pa delavcu pripada tudi, če na praznike dela ali pa je prost, če njegov urnik ni vnaprej predvidljiv. Ta pravila veljajo za zasebni in javni sektor.

IKS 07/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS