Kako popraviti obračun DDPO zaradi davčnih napak ali drugih posebnosti?

Rok za oddajo obračuna DDPO in (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti je že minil. A nekateri zamudniki ga še niso oddali, naj bo iz objektivnih ali subjektivnih razlogov. Zgodijo pa se tudi napake v oddanem obračunu DDPO. Te so lahko povezane tudi s prihodki in odhodki v izkazu poslovnega izida ali so le davčne narave in so povezane le z davčno obveznostjo v bilanci stanja. Sestavek obravnava izbrane primere napak zavezancev in kako jih v obračunu pravilno popravijo.

Kako prepoznati goljufijo, utajo in izogibanje plačilu DDV in se jim izogniti?

Davčni zavezanci se lahko nevede ali vede srečajo z goljufijo, utajo ali izogibanjem plačilu DDV. Pri tem je pomembno, da znajo pravočasno prepoznati subjekte, ki delujejo z goljufivim namenom, in da z njimi ne sklepajo poslov. V nasprotnem primeru tvegajo izgubo pravic glede DDV, kot sta odbitek ali oprostitev. Prav je tudi, da zavezanci vedo, kdaj je dokazno breme v davčnih postopkih na njihovih ramenih in kako poskrbeti za ustrezne dokaze.

Pravila za izdajanje računov in obvezne klavzule pri DDV

Davčni zavezanci morajo pri izdajanju računov v sistemu DDV upoštevati pravila slovenskega zakona, ki ureja obdavčitev z DDV, izjemoma pa pravila druge države. Od tega je odvisen tudi nabor obveznih podatkov na računih. Eden od teh podatkov je klavzula o tem, zakaj DDV na računu ni obračunan ali zakaj ni prikazan.

Oprostitve uvoznih dajatev in DDV pri uvozu blaga za pravne in fizične osebe

Uvozniki lahko pri uvozu nekaterega blaga ob izpolnjenih pogojih uveljavijo oprostitev plačila uvoznih dajatev in DDV. To morajo storiti že v času carinjenja blaga, ko zanj vložijo carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet. Pogoji za oprostitev uvoznih dajatev in DDV so večinoma usklajeni, ne pa vedno.

Posebnosti ureditve socialnega zavarovanja pri napotitvi delavcev na delo v Združeno kraljestvo v letu 2023

Za napotitve zaposlenih v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske velja poseben sporazum med EU in Združenim kraljestvom. Ta določa pravila tudi glede tega, v kateri državi so ti vključeni v obvezno socialno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 pa se bo začel tudi za te napotitve uporabljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev.

Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Po dobrih treh letih morajo nekateri delodajalci s 1. majem 2023 uporabljati novo kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo. Ta velja za delodajalce, ki so člani delodajalske organizacije, ki je njena podpisnica, in kot glavno dejavnost opravljajo obrtno dejavnost po uredbi o obrtnih dejavnostih ali listi dejavnosti.

Novosti pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa

Od 20. novembra 2023 se bo uporabljal spremenjen Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Prinaša spremembe le pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa. Nanašajo se na vsebino evidence, kraj njene hrambe, obveznost elektronskega vodenja, če je delodajalec kršitelj, in seznanjanje delavcev z njeno vsebino.

IKS 06/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS