Zgledi obdavčitve najpogostejših dohodkov iz pogodbenih razmerij za leto 2023

Od leta 2023 morajo zavezanci o izplačilu dohodkov iz pogodbenih razmerij poročati na novem obrazcu REK-O. Od teh dohodkov morajo obračunati dajatve glede na vrsto pogodbenega razmerja. Razlike lahko nastopijo v stopnji akontacije dohodnine, lahko pa tudi v prispevkih. Nekateri dohodki so obremenjeni še s posebnim davkom na določene prejemke.

Zgledi obdavčitve najpogostejših dohodkov dijakov, študentov, vajencev in drugih za leto 2023

Od leta 2023 zavezanci o izplačilu dohodkov dijakov, študentov in vajencev poročajo na obrazcu REK-O. Za ta izplačila veljajo določene posebnosti, tako pri obračunu akontacije dohodnine kot tudi pri obračunu prispevkov za socialno varnost. Posebnost je tudi pri izplačilu dohodkov prodajalcev odpadnega materiala in za osebno dopolnilno delo.

Zgledi obdavčitve najpogostejših dohodkov iz premoženja in kapitala za leto 2023

Leto 2023 prinaša največ novosti pri poročanju na novem obrazcu REK-O, a nekaj tudi pri obdavčitvi. Za dohodke iz kapitala, torej dividende, obresti in kapitalske dobičke, je stopnja dohodnine 25 %. Pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov se stopnja po vsakih petih letih imetništva zmanjša. Po 15 letih pa so kapitalski dobički oproščeni plačila dohodnine. Od leta 2023 se med dividende praviloma razvršča tudi izplačana vrednost v okviru odkupa lastnih deležev. Dohodki iz oddajanja premoženja pa so spet obdavčeni po stopnji 25 % od davčne osnove.

Kdaj so socialnovarstvene storitve oproščene DDV in kdaj ne?

Socialnovarstvene storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga so oproščene DDV. Izvajalci teh dobav so javni in zasebni zavodi, koncesionarji in nekatere nepridobitne organizacije. Pri opredelitvi storitev, ki so oproščene DDV, predpisi o DDV napotujejo na uporabo standardne klasifikacije dejavnosti, v kateri je nabor teh storitev zelo obsežen.

Obveznosti delodajalcev po zakonu o zaščiti prijaviteljev oziroma žvižgačev

Delodajalci v javnem in zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 50 ali več delavcev (razen nekaterih izjem), morajo vzpostaviti notranje poti za prijavo kršitev. Delodajalci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali več delavcev, in delodajalci v javnem sektorju morajo to storiti do 22. maja 2023. Rok za delodajalce v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 250 delavcev, pa je do 17. decembra 2023.

Prelomna sodna praksa glede efektivne prisotnosti pri poslovni uspešnosti

Višje delovno in socialno sodišče je 10. januarja 2023 izdalo sodbo X Pdp 781/2022. Z njo je razsodilo, da kriterij efektivne prisotnosti na delu pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost ni diskriminatoren.

Posebnosti darilne pogodbe, ki jih ne gre spregledati

Ena od najpogosteje sklenjenih pogodb je darilna pogodba. Večinoma se uporablja za prenos premoženja v sorodstvenih razmerjih. Pri njej darovalec neodplačno prenese lastninsko pravico na premičnini, nepremičnini ali drugi stvarni pravici na obdarjenca. Pri tem mora biti darovalec seznanjen, da sklenjeno darilno pogodbo v prihodnosti lahko prekliče, če pride v hudo stisko in je ogroženo njegovo preživljanje, se mu rodi otrok ali obdarjenec izkaže hudo nehvaležnost.

Prenos blaga v zasebno rabo ali uporaba blaga za zasebne namene?

Pravica do odbitka DDV je temeljna pravica zavezancev. Brez nje sistem obdavčitve ne bi deloval. Je pa res, da imajo države pravico, da s prepovedjo odbitka DDV sankcionirajo uporabo blaga in storitev za zasebne namene. Če je bil DDV že odbit in je do uporabe blaga za zasebne namene prišlo naknadno, pa morajo zavezanci poskrbeti, da ob nabavi odbiti DDV ustrezno popravijo ali pa obračunajo DDV. Pri zasebni rabi blaga morajo pred obračunom DDV pravilno opredeliti, do katere vrste zasebne rabe je prišlo. Le tako lahko tudi pravilno določijo davčno osnovo oziroma ustrezno popravijo ob nabavi odbiti DDV.

Davčne posebnosti pri poslovanju z Bolgarijo

V sestavku pojasnjujemo vprašanja, povezana z obdavčitvijo, s katerimi se zavezanci srečujejo pri poslovanju z Bolgarijo. Opozarjamo na najpomembnejša v zvezi z DDV. Prav tako odgovarjamo na dileme v povezavi z uporabo konvencije, na katero vpliva tudi nova večstranska konvencija.

IKS 04/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS