Spremembe pri neobdavčenih zneskih povračil stroškov z letom 2023

Ponovno je prišlo do spremembe pri določitvi zneskov neobdavčenih povračil stroškov. Zdaj so bili povečani ti zneski za dnevnice za službena potovanja v Sloveniji, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči ter nagrade za dijake in študente.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 01. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS