Poudarki pri sestavi premoženjske bilance za leto 2022

Podlaga za sestavo premoženjskih bilanc so bilance stanja proračunskih uporabnikov in podatki iz poslovnih knjig. Za potrebe pobota morajo zavezanci za oddajo premoženjskih bilanc v poslovnih knjigah zagotoviti ločeno izkazovanje terjatev in obveznosti do proračunskih uporabnikov. Pri postopkih priprave premoženjskih bilanc pa se upoštevajo določbe pravilnika, ki določa pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

Gordana Gliha, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 12. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS