Knjiženje stroškov materiala in storitev v javnem sektorju

Enotni kontni načrt v delu, ki ustreza knjiženju po načelu poslovnega dogodka, razčlenjuje stroške na stroške materiala in stroške storitev. Z njimi so primerljivi izdatki za blago in storitve, ki se knjižijo po načelu nastanka denarnega toka. Stroški oziroma izdatki pa morajo biti knjiženi v ustrezno obdobje, ki pa je upoštevaje načelo poslovnega dogodka ali načelo denarnega toka lahko različno.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 28. 12. 2022 / Datum posodobitve: 31. 01. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS