Računovodenje danih jamstev

Pri tistem, ki jamstvo daje, to predstavlja dolg v najširšem smislu. Dajatelj jamstva se v pogodbi zaveže, da bo opravil plačila imetniku takšne pogodbe za izgubo, ki jo utrpi, ker mu dolžnik dolga ne poravna ob zapadlosti. Računovodsko se postavlja vprašanje merjenja dolga oziroma obveznosti iz danih jamstev, tako začetnega kot kasnejšega.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 28. 12. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS