Obračunavanje, poročanje in knjiženje stroškov dela v javnem sektorju

Pri obračunavanju stroškov dela morajo delodajalci ločevati med plačo, nadomestili plače in povračili stroškov v zvezi z delom. V javnem sektorju je poleg tega pomembna tudi ustrezna obravnava dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. O izplačilih javnim uslužbencem pa morajo delodajalci tudi poročati in jih ustrezno knjižiti.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 24. 11. 2022 / Datum posodobitve: 31. 01. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS