Kaj je verodostojna listina?

Čeprav v SRS že od leta 2016 ni zaslediti besedne zveze verodostojna listina, računovodje ta termin še vedno radi uporabljajo v praksi. Predvsem takrat, ko potrebujejo listino za pripoznanje poslovnega dogodka v računovodskih razvidih. A táko ravnanje ne bo vedno pravilno. Računovodja bi namesto tega, da išče listino za pripoznanje v poslovnih knjigah, moral presojati, ali listina, s katero razpolaga, odraža vsebino poslovnega dogodka.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 24. 11. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS