Računovodenje najemodajalcev

Najemodajalci najeme razvrščajo med finančne in poslovne. Pred tem pa morajo presoditi, ali pogodba sploh vsebuje najemno sestavino. To je tisto, s katero najemodajalec prenaša pravico do uporabe sredstva na najemnika. Pri poslovnih najemih najemodajalec prihodke pripoznava na podlagi enakomerne časovne metode. Pri finančnih pa najemnino obravnava kot vračilo glavnice in finančni prihodek, ki predstavlja zaslužek za naložena sredstva.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 24. 11. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS