Dodatna davčna olajšava za prejemnike dohodkov, ki prostovoljno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči

V letu 2022 lahko prostovoljci, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in so vpisani v temu namenjeno uradno evidenco, svojo davčno osnovo zmanjšajo z dodatno splošno davčno olajšavo. Prejemnik dohodka o uveljavljanju te olajšave pisno obvesti izplačevalca, ta pa jo upošteva pri izračunu akontacije dohodnine.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 24. 11. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS